Визначення ставки дисконтування WACC

За основну визначення ставки дисконтування даним методом взято структуру капіталу підприємства, тобто співвідношення власних та залучених джерел. Метод використовується для оцінки грошових потоків існуючого підприємства. Розглянемо економічний зміст використання ставки

rwacc = ks * Ws + kd * Wd * (1-T)

ks – вартість власного капіталу;

Ws –   питома вага власного капіталу в загальному;

kd – вартість позикового капіталу

Wd – питома вага позикового капіталу у загальному

T – ставка податку на прибуток.

 

Метод для визначення ставки дисконтування можна використовувати при різних джерелах фінансування бізнесу, разом з тим він є простим для розрахунку. Основний його недолік – він використовується для діючих підприємств, для планування нового бізнесу – ні. Іншою проблемою є те, що  вартість позикових коштів є постійно змінюючою, оскільки вона залежить від облікової ставки, що може суттєво змінюватися протягом короткого періоду часу. Саме тому для кожного періоду необхідно проводити перерахунок ставки дисконту, що ускладнює прийняття рішень щодо інвестування у той чи інший проект.

Recommended Articles