Підходи та методи оцінки вартості підприємства

При оцінці бізнесу використовують три основні підходи, кожен із яких дозволяє підкреслити характеристику бізнесу, а також мету здійснення такої оцінки. Підходи та методи оцінки вартості підприємства визначають цілі  здійснення оцінки.

На практиці всі методи оцінки, що застосовуються для визначення вартості бізнесу можуть показати повністю різні цифри. Є дві причини, чому так відбувається:

 1. ринки не є досконалими, тобто попит не завжди рівний пропозиції;
 2. потенційні користувачі можуть бути неправильно проінформовані про ситуацію на ринку;
 3. виробництво продукції не є ефективним, а для його здійснення використовується велика кількість активів.

Методи оцінки вартості підприємства

 1. Доходний підхід – оцінка вартості підприємства на основі отриманих доходів;
 2. Витратний підхід – оцінка вартості підприємства на основі затрат на придбання активів;
 3. Порівняльний підхід – оцінка вартості підприємства, що основується на вартості підприємств з аналогічною діяльністю чи аналогічними активами.

Особливості методів оцінки вартості бізнесу

Доходний метод

Оцінку бізнесу на основі діючих доходів підприємства проводять двома підходами.

 1. Метод капіталізації доходів. За допомогою даного методу вартість бізнесу визначається діленням виручки за рік (чистий дохід без ПДВ) на коефіцієнт капіталізації.
 2. Метод дисконтування грошових потоків. Вартість бізнесу визначають на основі прогнозування доходів та їх дисконтування з врахуванням дисконтної ставки, яка цікавить інвестора. Якщо доходи підприємства суттєво змінюються з року в рік, то для оцінки бізнесу обирається метод дисконтування грошових потоків з врахуванням їх зміни в різні періоди. Для дисконтування, як правило, використовується кумулятивний метод визначення ставки, який основується на основі безризикових доходів (ставка довгострокових ОВДП). Кумулятивний метод найкраще враховує всі види інвестиційних ризиків, що характерні особливостям економіки та специфіці діяльності підприємства, яке оцінюється.

Витратний метод

Витратний метод оснований на визначенні ринкової вартості активів та поточної вартості зобов’язань.  Використовується також два методи для визначення вартості бізнесу.

 1. Метод вартості чистих активів. Чистими активами є ті, що не включають вартість зобов’язань. Тобто це є активи, що сформовані за рахунок власних джерел: внесків засновників ( акціонерів ) або прибутку.
 2. Метод ліквідаційної вартості. Це той самий метод вартості чистих активів, але він додатково враховує зменшення вартості на суму витрат, що пов’язані із ліквідацією бізнесу.

Найчастіше затратний метод оцінки вартості бізнесу використовується для:

 • оцінки всього підприємства;
 • оцінки контрольного пакету акцій;
 • оцінка молодих підприємств, коли невідомі дані про майбутні прибутки
 • на ринку відсутні підприємства, що займаються аналогічною діяльністю;
 • у випадку ліквідації підприємства.

Витратний метод використовується для оцінки підприємств, що мають багато матеріальних активів, а також для новоствореного бізнесу (стартапів).

Порівняльний метод

Для визначення вартості бізнесу обираються підприємства, що займаються аналогічною діяльністю, а також проводиться зіставлення даних про діяльність. В основі розрахунків лежить принцип вкладень у активи.  При використанні порівняльних принципів оцінки вартості використовується три методи.

 1. Метод ринку капіталу. Вартість бізнесу визначається на основі ринкових цін акцій аналогічних підприємств.
 2. Метод угод. Вартість бізнесу визначається із врахуванням цін на акції аналогічних підприємств.
 3. Метод галузевих коефіцієнтів. Цей метод оснований на використанні галузевих статистичних показників.

Порівняльний метод дає найбільш точні результати, за умови, що альтернативний ринок існує. Аналогом для порівняння є підприємство, що має схожу кількість майна і має схожий обсяг виробництва. Точність оцінки залежить від якості зібраних даних.

Recommended Articles