Особливості фінансування підприємств електронної комерції

Будь-яка організація незалежно від того, чи комерційною вони є, чи ні, потребує фінансування. Електронна комерція  – не виняток. Даний вид діяльності відрізняється від інших способом збуту – через Інтернет. Робота у специфічному середовищі створює особливі способи фінансування, якими практично не користуються підприємства традиційної форми збуту.

Метою дослідження є визначення можливих способів фінансування нової галузі господарської діяльності – електронної комерції та пошук напрямів щодо їх вдосконалення.

Питання фінансування господарської діяльності є широко досліджуваними у вітчизняній та зарубіжній літературі. Питання формування фінансових ринків досліджували Шкварчук Л.О. [1], Бурмака М. О. [2], Ковальова О.М. [3], Трудова М.Є. [4] та ін. Однак питання фінансування електронної комерції не досліджувалося на науковому рівні. Саме тому воно є є актуальним і потребує більш глибокого дослідження.

Викладення основного матеріалу

Створення звичайного інтернет-магазину не вимагає значних затрат коштів. Значні кошти витрачаються на побудову унікальних сервісів, що вимагають не тільки складного програмного забезпечення, але і нових ідей та ризикованих рішень. Разом з тим, розробка будь-якого проекту електронної комерції вимагає фінансування. У якій кількості – все залежить від масштабів діяльності та унікальності проекту.

Основна структура капіталу підприємства електронної комерції може бути сформованою вартістю нематеріальних активів, програмного забезпечення та персональних обчислювальних машин, які використовуються для діяльності.

Початкове фінансування створення сайту – це тільки незначна частина коштів, які потрібні для діяльності. Із розвитком сайту збільшується його вартість, при цьому до складу вартості сайту можуть бути зарахованими всі витрати на оплату праці персоналу, які займаються внутрішньою та пошуковою оптимізацією.

Звичайно, добре, коли бізнес фінансується за рахунок коштів власника, однак, якщо їх не вистачає – це не привід зупиняти бізнес-процес, оскільки існує ще два альтернативних варіанти фінансування:

  • фінансування інвесторами шляхом їх участь у капіталі;
  • фінансування кредитними установами.

Наявність власних коштів завжди є найбільш вигідним методом фінансування, оскільки він не передбачає регулярних фінансових зобов’язань, а отже діяльність підприємства стає менш ризиковою. Але основною форсуючою силою розвитку діяльності підприємства є зовнішнє фінансування, що може здійснюватися у двох формах: у формі участі сторонніх інвесторів у капіталі, або у формі кредитування.

Українська модель фінансування бізнесу побудована на фінансовому кредитуванні, від цього нерозвиненою є корпоративна культура у бізнес-середовищі, а в економіці переважають дрібні та середні підприємства, які формують “левову частку” доходів бюджету.  Основне завдання, яке намагаються виконати вітчизняні підприємці при пошуку джерел фінансування, є забезпечення можливості формування капіталу за рахунок власних коштів, а у випадку їх нестачі  – за рахунок зовнішнього фінансування, що здійснюється, як правило, у формі кредиту.

Зараз ІТ-індустрія знаходиться на піку своєї популярності, а тому і в Україні є чимала кількість інвесторів, які хотіли би вкласти кошти у дану індустрію. Як правило, інвестори формують частину акціонерного капіталу і отримують відсоток прибутку, пропорційний вкладенням. Однак, домовленості фінансування можуть бути і іншими: коли інвестор може збільшити відсоток прибутку ініціатора бізнесу в обмін на його активну участь у проекті.  Є різні практики участі інвесторів у капіталі, розглянемо їх.

Види програм з участі у капіталі, що практикуються на підприємствах електронної комерції

Рисунок 1 – Види програм  з участі у капіталі, що практикуються на підприємствах електронної комерції

Ринок прямого інвестування

Багато інвестиційних компаній чи фізичних осіб, що знаходяться по всьому світу, готові вкладати в частину капіталу новостворених чи діючих підприємств. Прямі інвестиції – це, як правило, інвестиції у акціонерний капітал вже діючого підприємства. Акції підприємств мають свою ціну, яка може змінюватися в залежності від успішності компанії. На сьогодні система фінансових ринків побудована таким чином, що підприємства, маючи хоча би мінімальні прибутки, стають учасниками фондового ринку та можуть виставляти акції на публічні торги.

Грошові субсидії – підтримка малого бізнесу

Безкоштовне фінансування здійснюється, як правило, меценатами в межах певних соціальних програм, або державою в межах виконання державного замовлення. Такі проекти, як правило, орієнтовані на покращення добробуту суспільства.

Венчурне фінансування капіталу

Даний вид фінансування широко практикується в розвинених країнах, він пов’язаний із участю інвестора у капіталі підприємства в довгостроковому періоді (5-7 років) з метою отримання частини прибутку підприємства. Інвестор не обов’язково може приймати активну участь у розвитку бізнесу підприємства.

Мережа бізнес-ангелів

Поняття увійшло до фінансової системи після активної діяльності однойменних платформ, на яких здійснюється пошук інвесторів, що будуть приймати активну участь у розвитку проекту.

Краудфаундингові компанії

Слово походить від англомовного crowd — «громада, гурт, юрба», funding — «фінансування», а саме поняття означає створення бізнес-кіл, які утворюють капітал для подальшого інвестування.  Це може бути та сама форма, що й у венчурному фінансуванні, чи участі бізнес-ангелів, але основна відмінність краудфаунтинду – інвесторів може бути багато. Такими інтернет-майданчиками є Kickstarter, Pererbackers и Indiegogo. Є і акредитовані інвестори, яких можна знайти на майданчику OurCrowd.

Кредитування

Однією із доступних форм фінансування, що практикуються в Україні, є кредитування. Зазначимо, що кредитування може здійснюватися не тільки банками, але і сторонніми організаціями чи фізичними особами. Головна мета кредиторів – повернути гроші та отримати економічну вигоду – відсоток від суми позики.

Усі фінансові установи, перед видачою кредиту хочуть мінімізувати всі можливі ризики, тому необхідно буде зібрати чималий пакет документів, про перелік яких більшість банків повідомляє індивідуально. Наприклад, “Креді Агріколь Банк” здійснить видачу позики тільки  проекту, який працює не менше року, у нього стійке фінансове становище та позитивна кредитоспроможність. Також на час дії договору клієнт повинен буде відкрити рахунок в даній фінансовій установі і проводити грошові операції через неї, пропорційно до заборгованості. “ПроКредит банк” страхує свої ризики, вимагаючи у клієнтів довідку з Державного Реєстру обтяжень рухомого майна, виписку з Бюро кредитних історій, нотаріальний супровід договору, а також страхове забезпечення заставного майна.

Для того, щоб підприємства електронної комерції мали шанс на отримання кредиту, необхідно гарантувати те, що даний бізнес є стабільним та прибутковим. Він також повинен мати прозору організаційну структуру.

Висновки та пропозиції

Отже, в умовах стрімкого розвитку електронної комерції в Україні, слід враховувати, що дана діяльність має ряд специфічних рис, які мають складності у зовнішньому фінансуванні.  Зокрема, основна діяльність підприємств такої галузі здійснюється на базі експлуатації нематеріальних активів, які не є об’єктом інтересів фінансових установ, що кредитують розвиток бізнесу під гарантію вартості об’єкта інвестицій (веб-сайту).  Кредитування на розвиток інтернет-бізнесу не є поширеним в Україні. Для того, щоб започаткувати свій проект, потрібно звертатися до  банків, які зможуть запропонувати кредит на п’ять років. Підприємці можуть розраховувати на суму близько 1 млн. грн. В середньому відсоткова ставка становить від 18 до 25% річних.

Список літератури

  1. Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок: Навч. посібн / Л. О. Шкварчук. – К.: Знання, 2013. – 382 с.
  2. Бурмака М. О. Біржовий фондовий ринок в Україні: Навчальний посібник // Вступне слово Тевелєва Д.М. Авторський колектив: Бурмака М. О. (керівник колективу), Бутенко Д. С., Долінський Л. Б. та ін. — К.: АДС УМКЦентр, 2014. — 412 с.
  3. Ковальова О. М. Інституційні аспекти розвитку фондового ринку України. / О. М. Ковальова // Науковий вісник Хер‐ сонського державного університет, серія: «Економічні науки». — 2016. — Вип.16. — Частина 1. — C. 124–127.
  4. Трудова М. Є. Інноваційні перспективи розвитку банківської системи України. — Економіка і суспільство. Мукачев‐ ський держуніверситет. — 2016. — Вип. 3. — С. — 485–489.
  5. Мошенський С.З. Вплив структури фінансового ринку на загальний розвиток економічної системи та її безпеки // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Науковий журнал. – 2016. -№3(12). – С. 357-366.

Ви також можете ознайомитися із оригінальною версією тезисів англійською мовою

Якщо ви хочете процитувати дану статтю, будь ласка, використовуйте наступне посилання: 
Kostiuk-Pukaliak, O. (2019) Peculiarities of financing e-commerce enterprises. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "Stability of the National Economy: Problems and Ways to Ensure". May 25, 2019. - The Dnipro.

Recommended Articles