Методи оцінки вартості підприємства та їх розвиток

Оподаткування   – поштовх для розвитку методів оцінки вартості

Потреба в оцінці вартості бізнесу виникла із розподілом праці та формуванням поняття держави. Держава  стала особливою організацією, що почала займатися задоволенням культурних, соціальних та економічних потреб населення, використовуючи систему управління, розвиваючи безпеку та володіючи внутрішнім суверенітетом. Для забезпечення функціональності держави необхідне фінансування, а основним джерелом формування державних коштів завжди є, було і буде – оподаткування.

Історія оцінки вартості тісно пов’язана із оподаткуванням, оскільки саме від вартості майна і стягувалися перші відсотки. Пізніше, із зародженням бізнесу та облікової системи, оцінка бізнесу відбувалася на основі облікових документів, в яких відображалася вартість активів підприємства. Безперечно, першим методом оцінки вартості є метод затратний, або вартості активів. Тобто це облікова вартість майна, яка сформована витратами коштів.

Виникнення потреби у доходному методу оцінки вартості

Коли на початку 19 століття почали активно розвиватися операції із землею, виникла потреба у іншому методі оцінці, що не пов’язаний із витратами на створення або придбання даного активу. Для прикладу,  в основі формування вартості землі в Австрії у 1817 лежала кадастрова ціна, де фіксувалася майбутня доходність, яку можна було б  отримати, використовуючи землі для сільського господарства.  Уже в 1825 році в Європі проводилася оцінка врожайності та формувалися так звані нормативи доходності від використання землі, що стало основою виникнення доходного методу оцінки вартості майна.

Виникнення порівняльного методу оцінки

Порівняльний, або ринковий метод, з’явився із формуванням ринків. У різних країнах ринки формувалися по-різному. Відповідно, у кожній країні вартість бізнесу прицінюється до розвитку економіки та аналогічних виробництв. Цей принцип став використовуватися з метою придбання або продажу готового бізнесу.

Розвиток методів оцінки вартості підприємств в Україні

Що стосується розвитку оцінкового бізнесу в Україні, то першою організацією, що почала здійснювати дану оцінку була компанія УВЕКОН, яка була створена в 1992 році. Для оцінки використовувалися зарубіжні методи, що накладалися на специфіку економіки України. Спеціалісти для надання послуг населенню проходили практику та навчання на спеціальних курсах, які, як правило, були організованими американськими та великими європейськими структурами.

В першу чергу оцінка здійснювалася з метою конфіскації майна, що не мало власників, приватизації та інших дій, що були пов’язані із роздержавленням майна. Вже в 1994 році з’явилося перше товариство оцінювачів, що почало розвивати напрям оцінки бізнесу в окрему галузь. Такі організації створювалися з метою захисту прав оцінювальщиків та підвищення їх кваліфікації.

У 2001 році приватизація практично була зупинена, а, відповідно, оцінка майна не проводилася, однак цей період став поштовхом для розвитку оцінки з комерційною метою.  У цьому випадку враховувалися інтереси фізичних та юридичних осіб, які зверталися до спеціалістів з метою оцінки нерухомого майна для подальшого його продажу або купівлі.

З 2004 року оцінка землі відноситься до самостійної галузі оцінки і є обов’язковою при здійсненні цивільно-правових відносин.

Recommended Articles