Десинхронізація грошових потоків в антикризовому управлінні підприємствами електронної комерції

На підприємствах електронної комерції десинхронізація грошових потоків відбувається, в основному, через фактор сезонності. Для підприємств з традиційною формою збуту питання падіння продажу в період несезону може вирішуватися за допомогою очікування планових надходжень, які покриють короткострокову заборгованість.  Для електронної комерції сезонна нестача грошових надходжень може повністю паралізувати діяльність і призвести підприємство до кризи.  Причиною цьому є специфіка діяльності підприємств цієї галузі.

На відміну від традиційних підприємств, на підприємствах електронної комерції капітальні інвестиції відбуваються практично щодня – це витрати на підтримку сайту, що пов’язані із утримуванням позицій у видачі пошукових систем. Якщо ці виплати не здійснювати вчасно, підприємство не отримає свого притоку клієнтів і, як результат, не матиме достатньо вхідного операційного грошового потоку для фінансування життєдіяльності бізнесу.

Стан платоспроможності підприємства не можна оцінювати тільки можливістю погашати борги на дату складання звітності. Підприємство повинно мати достатньо коштів протягом цілого року для того, щоб їх вистачало на здійснення регулярних платежів з капітальних інвестицій. Неможливість фінансування реклами та розміщення посилань на зовнішніх сайтах, а також відсутність регулярних капіталовкладень може призвести до настання фінансової кризи.

Однак не тільки нестача попиту на продукцію може стати причиною кризи в електронній комерції. Неграмотна політика управління може спричинити негативні наслідки і у випадку зростання попиту на продукцію. Дуже важливо при надлишковому попиті забезпечити достатню кількість товарів, оскільки при їх відсутності клієнт відмовиться від покупки в даному інтернет-магазині  і перейде до конкурента. Не менш важливою є можливість технічної підтримки стрімкого росту відвідуваності сайту, оскільки при недостатній технічній потужності сайт може перестати працювати, що також призведе до неповоротних втрат в період активності попиту.

Антикризовий аналіз синхронності грошових потоків підприємств електронної комерції найдоцільніше проводити в розрізі за місяцями. Для дослідження синхронності грошових потоків використовується метод середньоквадратичних відхилень та коефіцієнт варіації [1, с.231-233].

Середньоквадратичне відхилення грошових потоків є найбільш поширеним показником при оцінюванні рівномірності, оскільки показує ступінь відхилення грошових потоків від їх середнього рівня.  Формула розрахунку середньоквадратичного відхилення вхідних (SDICF) та вихідних (SDOCF) грошових потоків:

десинхронізація грошових потоків

Коефіцієнт варіації грошових потоків  дозволяє визначити рівень коливання обсягів грошових потоків. Формула для розрахунку коефіцієнту варіації вхідних (CVICF) та вихідних (CVOCF) грошових потоків:

коефіцієнт варіації грошових потоків

де ICFi –  вхідні грошові потоки (за певний період);

ICFа – вхідні грошові потоки (середні);

OCFi – вихідні грошові потоки (за певний період);

OCFа – вихідні грошові потоки (середні);

F – періодичність.

Необхідно зазначити, що якщо коливання грошових потоків протягом року знаходиться в межах 10-20%, то це є нормальним значенням, що не свідчить про можливість настання кризової ситуації.

Для того, щоб передбачити, коли настане період росту чи падіння попиту на продукцію, необхідно провести аналіз синхронності грошових потоків за попередні звітні періоди та визначити загальну тенденцію динаміки грошових потоків в розрізі року. Якщо за даними аналізу планується зростання попиту на продукцію, для підприємства важливо:

 • забезпечити достатню кількість обслуговуючого персоналу;
 • перевірити технічну оснащеність сайту, який повинен обслуговувати великий потік клієнтів і не зупинити при цьому роботу;
 • підготувати запаси продукції та сформувати асортимент відповідно до потреб ринку.

Для того, щоб синхронізувати грошовий потік, який має спадаючу тенденцію, необхідно:

 • диверсифікувати асортимент, якщо товари мають ознаки сезонності. Потрібно передбачити запаси товарів, попит на які буде вирівнювати вхідні грошові потоки підприємства в період падіння базової продукції.
 • подарункові сертифікати – один із маркетингових заходів, який якісно мотивує клієнтів до покупок в необхідний момент. Якщо факт можливості падіння попиту на продукцію встановлений, необхідно вводити в обіг подарункові сертифікати на певну суму, що дозволять зацікавити клієнтів зробити покупку саме в даний момент часу.
 • sms-інформування. Обережне нагадування за допомогою sms-повідомлень завжди має хороші клієнтські відгуки. Постійних клієнтів варто повідомляти про наявність сезонних знижок чи вигідних цінових пропозицій, що мотивуватиме їх до здійснення покупок.
 • новий товар – це форма диверсифікації асортименту, яка дозволить привернути увагу клієнтів до сайту в період падіння попиту на основну продукцію.

Сформований механізм блокування негативних наслідків десинхронізації грошових потоків дозволить швидко виявляти проблему недостатності вхідних грошових потоків та впровадити перелік дієвих практичних заходів, що дозволять підприємству справитися з фактором сезонності, який має негативний вплив на фінансову діяльність підприємства. Вчасне блокування негативних наслідків має позитивний вплив на результативність управління грошовими потоками на підприємствах електронної комерції.

Література

 1. Бланк И.А. Управление денежными потоками. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Ника-Центр, 2007. – 752 с, с. 231-233.
 2. Деменіна О. Управління грошовими потоками в межах концепції фінансової рівноваги підприємства / О. Деменіна // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – No 7. – С. 14–18.
 3. Керанчук Л. С. Методи оптимізації грошових потоків підприємства / Л. С. Керанчук, В. В. Руденко. – Вінниця : Вінницький торговельно-економічний інститут КНТеУ, 2010.
 4. Крамаренко Г. О. Фінансовий менеджмент : підручник / Г. О. Крамаренко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 520 с.
 5. Вейкрута Л. Аналіз  рівномірності,  синхронності  та збалансованості грошових потоків підприємства / Л. Вейкрута // Вісник Львівського університету. – 2008. –Вип. 40. Серія екон. – С. 65–69.

You can also read these theses in English

Якщо ви хочете процитувати дану статтю, будь ласка, використовуйте наступне посилання: 
Kostiuk-Pukaliak, O.M., Khoma, I.B., (2017) Cash flows desynchronization in crisis management of E-commerce companies. International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part II, November 17 th. Le Mans University, Faculty of Law, Economics and Management: Le Mans, France: Baltija Publishing. 172 pages. – P. 24-26.

 

Recommended Articles